Literatuur & links

Websites

Joodse weeshuizen in Nederland

Er waren Joodse weeshuizen in  Amsterdam, Utrecht, Leiden, Rotterdam en Den Haag.

Joodse jongensweeshuis Amsterdam zie ook www.onderdekeizerskroon.nl

Joodse meisjes weeshuis Amsterdam

Joods weeshuis Den Haag , zie ook Joodserfgoed Den Haag

–  Joods weeshuis Leiden

–  Joods weeshuis Rotterdam

Databanken

Ablitisch Weeshuis

Voormalig Joods weeshuis Nieuwegracht 92 Utrecht

NIOD databank
Eigenaar: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Type databank: Bibliografische beschrijving
Beschrijving: Wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke literatuur op het gebied van geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands Indië

Videodatabank
Eigenaar: Stichting Cogis
Type databank: Bibliografische verwijzingen naar opnamen van televisie en andere video-opnamen.
Beschrijving: Verzameling videobanden met achtergronden, geschiedenis en psychosociale gevolgen van oorlog en geweld. Speciale aandacht is er voor de gevolgen van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog.

Archieven en onderzoeksinstituten

Centrum voor Holocaust en Genocide Studies

Centrum voor Onderzoek naar de Geschiedenis der Nederlandse Joden

Database met joodse genealogieën

Nederlandse kring voor joodse genealogie

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Boeken

Beer, D. de (2008). Beetje laat. Barneveld: Koninklijke BDU.

Broeyer, F. (2015). Het Utrechts universitaire verzet 1940*1945 “Heb je Kafka gelezen?”.
Utrecht; Matrijs

Buitelaar, W. (2008). Panden die verhalen: Een kleine oorlogsgeschiedenis van de Utrechtse Maliebaan. Utrecht; Matrijs

Crone, F. (2005). Voorbijgaand verblijf, Joodse Weeskinderen in Oorlogstijd. Amsterdam/Antwerpen; de Prom

Dam, C. van (1985). Jodenvervolging in de stad Utrecht. Zutphen;De Walburg Pers

Jong, L. (1969-1991). Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Den Haag; SDU.

Michman, J., Beem, H., Michman, D.(1985). Pinkas, Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Nederland. Antwerpen; Kluwer, Amsterdam; NIK in samenwerking met het Joods Historisch Museum.

Presser, J.(2004). Ondergang, de Vervolging en Verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945. Den Haag; Staatsuitgeverij / Martinus Nijhoff

Wandkleed Joods Utrecht

Wandkleed met wapen van Utrecht. Afkomstig van voormalig bestuurder NIG Utrecht J.Frijda, geschonken door zijn kleindochter mevr. A. Huyser-Frijda aan Liberaal Joodse Gemeente Utrecht